INSTAGRAM   FACEBOOK   EMAIL

soare balkanik copy

BALKANIK FESTIVAL

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Concurs facebook: TOMBOLA OSCAR – Balkanik Festival
Perioada Campaniei: 08 – 10 septembrie 2023

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei („Campania”)  Asociația Culturală Metropolis, cu sediul social în Bucuresti, sector 2, Str. Mătăsari nr. 54, CUI fiscal 28181667, cont IBAN RO72BACX0000001073395007, deschis la Unicredit Bank, reprezentata legal prin Cristina Ungureanu în calitate de Președinte și („Organizatorul”).

Participantii la aceasta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si condiţiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe site www.balkanikfestival.ro/regulament-concurs-facebook  pe toata perioada Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari să intre în vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare al acestor modificari pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Balkanik Festival

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea au fost comunicate conform regulamentului.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/BalkanikFestival

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1 Campania va incepe la data de 08.09.2023, ora 16.00 si se va desfasura pana la data de 10.08.2023, ora 23:00 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).

3.2 Inainte de inceperea Campaniei  si dupa incetarea duratei Campaniei , indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi comunicata prin act aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii acestuia.

3.3 Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este accesibila oricarei persoane fizice, cu domiciliul în Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”). Participantul trebuie sa aiba implinita varsta de 18 ani inaintea de data inceperii Campaniei.

4.2 Participantul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.

4.3 Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului sau ai Partenerului Campaniei, colaboratorii implicati si nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.4 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE SI PREMII

5.1 Campania se desfasoara online, pe pagina de facebook și Instagram https://www.facebook.com/balkanikfestivalro

5.2 Participantii care indeplinesc conditiile precizate la sectiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarati castigatori ai premiilor prezentei Campanii, asa cum vor fi ele prezentate la SECTIUNEA 6 de mai jos, in conditiile in care respecta mecanismul descris la aceasta sectiune.

5.3 Pentru a se inscrie la Campanie, fiecare participant trebuie sa urmeze toti pasii de inscriere, conform mecanismului detaliat in cadrul acestei sectiuni

Campania se va desfasura in intervalul 08.09 – 10.09. 2023.

 

SECȚIUNE 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

6.1  Pentru a beneficia de premiile mentionate la art. 4 din prezentul Regulament, participantul trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

– sa participe la evenimentul Balkanik Festival, strada Uranus nr. 144 in perioada de desfasurare a acestuia: 8-11 septembrie 2023/

– să  posteze fotografii de la festival în paginile de social media IG/Fb cu hashtag #balkanikfestival, #oscardownstream, #fueledbyoscar, #cocktailholidays;

– Like la paginile de Facebook https://www.facebook.com/balkanikfestivalro si https://www.facebook.com/OSCARDownstream

Sa urmareasca paginile de Facebook https://www.facebook.com/balkanikfestivalro si https://www.facebook.com/OSCARDownstream

Sa participe la concurs de pe un cont personal; nu se accepta participarea de pe conturile comerciale.

 

SECȚIUNE 7 PREMIILE CAMPANIEI

Va fi ales, prin metoda random.org, 1 castigator. La tragerea la sorti vor intra toti participantii care au indeplinit conditiile de mai sus.

Castigatorul va fi selectat in data de 11 septembrie 2023, nu mai tarziu de ora 20:00.

Se vor trage la sorti in ordine premiile acordate in cadrul campaniei si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare categorie de premiu,  astfel incat in situatia in care participantul desemnat castigator al unui premiu nu indeplineste conditiile de validare din Regulament, conform prevederilor art.VI, premiul acestuia va fi oferit rezervei 1 a respectivului premiu, in ordinea extragerii, in cazul in care aceasta indeplineste conditiile. 

In  cazul in care este tras la sorti un talon de participare incomplet din punct de vedere al informatiilor obligatorii, va fi tras la sorti un alt talon de participare, operatiunea repetandu-se pana la extragerea unuia completat corect.

Numele castigatorilor si premiile acordate vor fi anuntate public in cadrul evenimentului la data extragerii. Validarea castigatorilor se va face potrivit prevederilor art. VI din Regulament.

Numele castigatorilor validati si premiile acordate vor fi publicate pe site-ul Organizatorului in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la validarea acestora.

Premiile consta in:

Nr. crt.

Nr.

premii

Descriere Premiu

Valoare unitara premiu

(lei, TVA inclus)

Valoare totala premii (per categorie)

 (lei, tva inclus)

         

1

2

Premiul I

1 card carburant OSCAR in valoare de 500 lei

1 vacanță de 6 nopți la Predeal, într-un apartament care poate găzdui o familie formată din 2 adulți și 2 copii, în perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2023, în funcție de disponiblitate – Oferită de Cocktail Holidays

500 lei/card

4000 lei/vacanță

4500 lei

Premiul in carburant mentionate la pct 1 din tabel, respectiv „Premiul I”, din cadrul Tombolei vor fi puse la dispozitia castigatorilor sub forma unui card de carburant OSCAR, in valoare de 500 de lei (valoare cu TVA si taxe incluse), ce va putea fi folosit pentru alimentare cu carburant in intreaga retea de statii OSCAR (DIESELpoint Access – motorina si benzinariile RO concept OSCAR – motorina si benzina) a Organizatorului. Lista completa a retelei este disponibila pe

https://www.oscars.ro/index.php/reteaua-oscar

Cardul de carburant OSCAR pus la dispozitia castigatorilor pentru „Premiul I”, din cadrul Tombolei va fi incarcat valoric cu suma mentionata in dreptul premiului respectiv, si vor avea o valabilitate de 3 (trei) luni de la data semnarii procesului verbal de predare primire intre Organizator si castigator, perioada in care castigatorul va putea alimenta intr-o singura transa sau in mai multe, la pretul valabil la data alimentarii in statiile din reteaua Organizatorului in care s-a efectuat alimentarea.

Valoarea finala a urmatoarelor premii:  “Premiul I”, din cadrul Tombolei este fixa.

In cadrul acestei Campanii nu este posibila inlocuirea nici unuia dintre premiile oferite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.

 Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului cu exceptia impozitului ce trebuie calculat, retinut, declarat si virat la bugetul de stat, conform prevederilor legale in vigoare (Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), daca acesta va fi datorat.

 

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR. VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1 Acordarea premiilor

Premiile se acorda prin tragere la sorti pe site-ul www.random.org dintre participantii eligibili care au intrat in campanie. Un participant eligibil este un utilizator care a indeplinit toate conditiile specificate in sectiunea 5.

Tragerea la sorti va fi efectuata pe 11 septembrie 2023.

Premiul nu poate fi schimbat cu contravaloarea lui in bani.

Premiul va fi trimis castigatorului la adresa postala pe care o va comunica ulterior tragerii la sorti printr-o firma de curierat aleasa de Organizator.

 

8.2 Validarea castigatorilor

In urma tragerii la sorti electronice, va fi desemnat 1 castigator care va primi premiul precizat in Sectiunea 5.

Numele castigatorului va fi anuntat pe pagina de https://www.facebook.com/balkanikfestivalro la data de 11 septembrie 2023, pana cel tarziu la ora 20:00.

In sensul revendicării premiului, castigatorul trebuie sa trimita un mesaj privat pe contul de Facebook al eveniment cu numele complet si adresa pentru livrarea produselor in termen de maximum 72 de ore de la anuntul facut pe Facebook.

 

SECTIUNEA 9. ANUNTAREA CASTIGATORILOR

9.1 Numele castigatorului validat si premiile castigate vor fi comunicate pe pagina de facebook  https://www.facebook.com/balkanikfestivalro in termen de cel mult o zi lucratoare de la data validarii acestora.

9.2. Numele castigatorului si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

10.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a solicitarii Regulamentului Oficial de Desfasurare al Campaniei, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

11.1 Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu se iau in considerare.

11.2 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste să se inscrie in Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau ale platformei www.facebook.com precum nici blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Campanie in perioada de desfasurare a Campaniei. Imposibilitatea unor participanti de a participa exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

 

SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

10.1 Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participanților la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 23039. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi in Campanie sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea inscrierii in Campanie.

10.2 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia.

10.3 Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului la adresa contact@balkanikfestival.ro cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

 

SECŢIUNEA 11. LITIGII

11.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa contact@hardshop.ro in termen de maximum 2 (doua) zile de la data incheierii Campaniei. Dupa această data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

11.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta Imaginea sau costurile acestei Campanii. In cazul in care sunt identificate persoane suspecte de frauda, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

12.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campania existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Informații suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participanților, pe website, www.oscars.ro si www.balkanikfestival.ro